MODEMY TELEMETRYCZNE

MODEMY TELEMETRYCZNE

Modem telemetryczny Vendim instalowany jest na maszynach Vendingowych każdego typu, przesyła informacje przy użyciu sieci GSM do oprogramowania Vendim.

Po pobraniu danych, automatycznie są one przetworzone i zaprezentowane w aplikacjach Vendim Mobile (aplikacja mobilna dla serwisanta) i Vendim Dashboard (aplikacja przeglądarkowa dla osób zarządzających).

Modem pobiera dane z maszyn przy użyciu MDB (transakcje gotówkowe i bezgotówkowe), DEX i DDCMP (statystyki EVADTS). Operator Vendingowy zna bieżące stany maszyn / sprzedaży / zapotrzebowanie na towar, Serwisanci już przed wejściem do lokalizacji maszyn, mogą się odpowiednio zapakować, biorąc tylko brakujące produkty.

Serwisant może uruchomić pobieranie statystyk EVA-DTS bezpośrednio z aplikacji mobilnej, zapewniając sobie najbardziej aktualne stany towaru.